เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

       เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งได้ก่อตั้งและดำเนินการมายาวนานกว่า 38 ปี

       เรามีนโยบายด้านการตลาดซึ่งเน้นขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วเอเชีย รวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริโภคที่ได้สัมผัสและรับประทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนำไปสู่การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี

       เราให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การออกงานแสดงสินค้าการตลาดเชิงกิจกรรม รวมถึงสื่อโฆษณาต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งการตลาดเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีแผนการตลาดที่พร้อมรองรับและสนับสนุนผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราไปจัดจำหน่ายในต่างประเทศ

       ในด้านการขยายตัวทางการตลาด เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

       จากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใข้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

 

 

       ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอแยล - ดี (ไทยแลนด์) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่ม
เกลือแร่และอาหารเสริม เป็นบริษัทในเครือกับ บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่และอาหารเสริมมากว่า 31 ปี ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ ดังนี้

1. บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2.บริษัท รอแยล - ดี (ไทยแลนด์) จำกัด
3.บริษัท เครื่องดื่มซินเนอร์จี้ จำกัด
4.บริษัท ควอลิแทต (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 127,129

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700

สินค้าของบริษัท คือ เครื่องดื่มเกลือแร่ ตรา รอแยล - ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้ามากขึ้นโดย

มีทั้งเครื่องดื่มอาหารเสริม , เครื่องดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ , เครื่องดื่มน้ำผลไม้ และ ผลไม้อบกรอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน , พม่า , ลาว , เวียดนาม และกัมพูชา

บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตราฐานการผลิต GMP และ HACCP สินค้าทุกตัวของบริษัท ได้การรับรองมาตราฐานของ

องค์การอาหารและยา ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯได้

 

 

 

Visitors: 89,439